Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet

Nedåt i april, men fortsatt urstark bilmarknad.
Det visar de senaste siffrorna från bilförsäljningen.
– Nybilsregistreringarna ökade med 2,6 procent under de fyra första månaderna i år. Det här visar på en mycket stark marknad med tanke på att fjolåret var ett rekordår för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Pressmeddelande från Bil Sweden

Kalendereffekt i april

– April i år hade tre färre registreringsdagar än april förra året, beroende på att påsken inföll i april i år mot mars förra året. Tre färre registreringsdagar motsvarar cirka 15 procent färre registreringar. Minskningen av bilregistreringarna med 9,2 procent i april ska ses i ljuset av denna kalendereffekt, och visar att april var ytterligare en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén. Förutsättningarna för en fortsatt stark bilmarknad i år är goda mot bakgrund av att Sverige är inne i en högkonjunktur, räntorna är låga och arbetsmarknaden är stark med låga varsel, fortsätter Bertil Moldén.

Kalendereffekt även för lastbilar

– Kalendereffekten med färre registreringsdagar innebar att registreringarna av både lätta och tunga lastbilar minskade i april, efter den kraftiga uppgången vi hade i mars. Ackumulerat från årets början har lätta lastbilar ökat med 6,5 procent och tunga lastbilar har ökat med 2,6 procent. Högkonjunkturen i Sverige, som innebär ett ökat transportbehov, talar för en stark lastbilsmarknad även under resten av året, säger Bertil Moldén.

Andelen supermiljöbilar 3,7 procent i april

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till
1 133 i april, en minskning med 4,6 procent jämfört med april förra året. Hittills i år har dock supermiljöbilarna ökat med 49 procent. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 3,7 procent i april i år jämfört med 3,5 procent april förra året. Minskningen av antalet nyregistrerade supermiljöbilar i april är sannolikt även det en kalendereffekt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som PDF

april17diagrBild1.jpg

Minskning för personbilar och lastbilar i april

Under april registrerades 30 476 nya personbilar, vilket är en minskning med 9,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 2,6%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 11,7% under april till 4 783. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,0%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 10,3% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 19,0% i april. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,5% och tunga lastbilar har ökat med 2,6%.

53,2 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 13,2% i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 53,2%. April förra året var dieselandelen 55,6%. Hittills i år ligger dieselandelen på 53,0% jämfört med 55,0% samma period förra året.

15,4 procent miljöbilar i april

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under april uppgick till 4 695 och miljöbilsandelen till 15,4% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,1%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 133 st i april jämfört med 1 187 st samma månad förra året. Jan-april i år nyregistrerades 4 879 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 3 270 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 21 st i april i år jämfört med 24 st i april förra året. Jan-april i år registrerades 111 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 86 st samma period förra året.

Vill ha sexa, dragkrok samt bakhjulsdrift – och har en fransk klassiker som drömbil.

Lämna en kommentar

RELATERADE Bilnyheter