Så tycker branschen om ”bonus malus”

Ett förslag som ska gynna ”grön bilism”.
Nu har regeringen presenterat sitt nya förslag till bonus-malussystem.
Så här tycker tankesmedjan Fores, Bil Sweden och VW om det hela.

 

Pressmeddelande från Fores (Bil Sweden och  VW följer nedan)

Bonus-malus-beskattningen för personbilar är ett mycket viktigt och välkommet förslag, med goda möjligheter att snabbt skärpas jämfört med regeringens förslag, anger 2030-sekretariatet.
– Att vi nu har ett färdigt förslag, därtill klart bättre än utredningen, betyder att vi fått ett viktigt verktyg på plats för det fortsatta arbetet, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Regeringens förslag innebär att supermiljöbilspremien på 40 000 kronor ersätts med en bonus på 45 000 kronor för rena el- och vätgasbilar. Premien sänks linjärt till 60 g/km, som ger 7 500 kronor i bonus, varpå en neutral zon gäller upp till 95 g/km. Utsläpp på 95-140 g/km beskattas med 77 kr/g, utsläpp därutöver med 100 kr/g. Gasbilar får en särskild premie på 7 500 kronor. Alla premier betalas ut sex månader efter fordonsköpet, malusen påförs fordonsskatten under bilens första tre år. Ordinarie fordonsskatt är oförändrad men miljöbilars skattebefrielse upphör. Systemet införs 1 juli 2018 och gäller nya bilar, lätta lastbilar och minibussar som registreras från samma datum.
– Högsta bonusnivån på 45 000 kronor är bara marginellt mer än dagens supermiljöbilspremie, särskilt som den femåriga fordonsskattebefrielsen samtidigt tas bort. Det ger förstås inte den omställning vi önskat och som krävs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. En höjning till 60 000 kronor vore rimlig och malus-intäkterna bör ge utrymme för det, säger Mattias Goldmann.

2030-sekretariatet hade helst sett att både bonusen och malusen var utformad i trappsteg A-G, som kylskåp och glödlampor – och som det franska systemet. Sekretariatet är positiva till att gasbilar får en premie, men menar att den borde höjas till 10 000 kronor. Etanolbilar, som enligt regeringens förslag inte får någon premie alls, bör få en mindre premie på förslagsvis 5 000 kronor.
2030-sekretariatet betonar vikten av regelbundna skärpningar, förslagsvis med fem gram vart tredje år, men också med möjlighet att justera för ny teknik. Därutöver vill man se en skärpt miljöbilsdefinition.
– Miljöbilsdefinitionen bör skärpas till att motsvara bilar som får bonus. Eftersom statliga myndigheter måste köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar, skulle det betyda en rejäl boost för elbilar, laddhybrider och gasbilar, avslutar Mattias Goldmann som betonar att det i grunden är mycket positivt att bonus-malus nu presenterats, men att det behövs tillkommande styrmedel för att 2030-målet ska nås.

Pressmeddelande från Bil Sweden

Ett obalanserat Bonus-Malusförslag

Regeringen presenterade idag ett nytt förslag till Bonus-malussystem. Det tidigare förslaget som presenterades för knappt ett år sedan fick så mycket kritik att regeringen valde att dra tillbaka förslaget. Nu lägger man fram ett nytt förslag i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Dålig tajmning för införandet

EU har beslutat att införa en ny metod för mätning av koldioxidutsläpp. Metoden för alla nya personbilar och lätta lastbilar kallas för Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) och ska införas efter den 1 september 2018. Regeringen skriver själva att det inte med säkerhet går att fastställa vilka effekter detta kommer att ha på utsläppsvärdet och sedermera på skatten. Trots det har regeringen räknat med att WLTP i genomsnitt leder till tio procent högre koldioxidvärden per kilometer jämfört med nuvarande system, vilket i sin tur leder till i genomsnitt tio procent högre årlig fordonsskatt. ACEA (fordonstillverkarnas organisation i Europa) räknar istället med en ökning mellan fem och 30 procent, dvs i värsta fall ökar den årliga fordonsskatten med ca 30 procent.
– Att sjösätta ett bonus-malussystem 1 juli 2018 två månader innan WLTP-systemet är på plats riskerar att få oanade effekter. Regeringen bör tänka om och flytta fram införandet till dess att vi vet vilka värden den nya testcykeln ger och vilka konsekvenserna blir. Annars är risken stor att det skapas stor förvirring och osäkerhet innan vi vet vilka effekter WLTP i kombination med ett Bonus-malussystem leder till, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Systemet leder till dubbla skatteeffekter

– Ett Bonus-malussystem ska premiera bilar med låga utsläpp och straffa bilar med höga utsläpp. Regeringens förslag är så offensivt att det kommer att höja fordonsskatten för de allra flesta bilägare. Ett trovärdigt Bonus-malussystem ska bygga på att bonusdelen och malusdelen är lika stora. Till det ska vi lägga till de skatteeffekter som den nya testcykeln inom EU medför. Vi får alltså två skattepåslag här. Dessutom så bör man också beakta den indexering av drivmedelsskatterna som regeringen redan har infört. En svensk bilist är överbeskattad redan idag och med detta maluspåslag så ökar det totala skattetrycket ytterligare, säger Bertil Moldén.

Riskerar att dämpa förnyelsen

– BIL Sweden har varit kritiska till att malusen förhöjs under de tre första åren och har istället föreslagit att malusen tas ut på fem år eller fler. Fordon som har en förhöjd fordonsskatt de tre första åren kan bli relativt sett attraktiva efter tre år när fordonsskatten blir lägre. Trots det har regeringen valt att ha kvar denna märkliga treårsmodell. Systemet ska se till att vi får fler miljöbilar i Sverige, men tvärtom riskerar förnyelsen av fordonsparken att dämpas vilket är kontraproduktivt. Vi hade gärna sett att förslaget utformas så att det premierar en ökad utskrotning av de äldsta bilarna. Det hade ett Bonus-malussystem där malusen även omfattade äldre bilar, som BIL Sweden tidigare föreslog, bidragit till. Detta hade även bidragit till andra samhällsmål då till exempel en gammal bil släpper ut lika mycket hälsovådliga avgaser som hundra nya. Vi vet sedan tidigare att det inte behövs så mycket medel för att stimulera en snabb utskrotning av de äldsta bilarna. Exempelvis skrotades 25 000 bilar under en dag sommaren 2007 när den tillfälliga skrotningsersättningen uppgick till 4000 kronor, fortsätter Bertil Moldén.

Höj bonus och ta hänsyn till transportnyttan

– I regeringens nya förslag sänktes den allra högsta bonusen från 60 000 kronor till 45 000 kronor. Det är anmärkningsvärt då incitament behövs på denna nivå speciellt med tanke på de skattehöjningar regeringen föreslår. Dessutom är det förvånande att förslaget inte tar hänsyn till transportnyttan. Det är inte rimligt att en personbil för två personer omfattas av samma malusregler som en minibuss för nio personer, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelande från VW

”Vi ser fram emot en ökning av el och biogas”

– Förslaget kommer gynna försäljningen av elbilar, laddhybrider och gasbilar, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar Sverige, i en kommentar om regeringens bonus malus-utredning.

Volkswagen välkomnar att regeringen vill gå vidare med ett nytt bonus malus-förslag i syfte att driva på klimatomställningen. På vissa punkter är förslaget bättre än det utredningsförslag som presenterades förra året, men förslaget är otillräckligt för att leda till en snabb omställning till en fossilfri fordonsflotta.

Förslaget är bättre för bilar som drivs med biogas tack vare att regeringen nu öppnar för att ge dessa klimateffektiva fordon möjlighet till bonus. Gasbilar kommer att få en bonus på 7500 kronor.
– Det är inte mer än rätt att gasbilar också får bonus, även om bonusen kunde varit större. Biogas är ett mycket klimateffektivt alternativ och jag ser framför mig att regeringens bonussignal till gasbilarna kommer att öka marknadens intresse. I så fall står vi beredda att öka leveranserna av våra gasbilar, till exempel gasversionen av Sveriges mest sålda bil – Volkswagen Golf, säger Sten Forsberg.

Synd att ambitionerna sänks

Volkswagen är marknadsledande på supermiljöbilar. Regeringens förslag ersätter dagens supermiljöbilspremie med en linjär bonuskurva för de mest klimateffektiva bilarna. Den maximala bonusen för utsläppsfria bilar sänks från 60 000 kronor i ursprungsförslaget till 45 000 kronor.
– Det är synd att regeringen drar ner ambitionen för bilar med nollutsläpp. Regeringen tackar nej till en snabb omställning till renodlade, utsläppsfria elbilar. Men vi ser ändå framför oss en stark utveckling för laddbara fordon – inte minst laddhybrider – tack vare Volkswagens starka utbud av just sådana bilar. Under de kommande åren kommer vi lansera fler laddbara modeller som kan ta del av bonusen. Volkswagens satsning på eldrift har bara börjat, säger Sten Forsberg.
– Vi konstaterar också att incitamenten inte stärks för E85-bilar. Det är synd eftersom dessa bilar är ett miljöalternativ för vissa bilkunder där el och gas inte fungerar, säger Sten Forsberg.

Vill ha sexa, dragkrok samt bakhjulsdrift – och har en fransk klassiker som drömbil.

Lämna en kommentar

RELATERADE Bilnyheter