Svenskarna är irriterade bakom ratten

Många bilister stör sig på andra trafikanter, men själv anser man att man kör exemplariskt.
Skälet till irritationen är att man inte tycker andra visar tillräcklig respekt.
Det framgår av en ny undersökning Goodyear har gjort.

Pressmeddelande från Goodyear

Irritation på vägen är något många kan känna igen sig i när de sitter bakom ratten. Däcktillverkaren
Goodyear, har i samband med den rikstäckande tävlingen Vägens hjälte, kartlagt svenskarnas
trafikvanor som visar att fyra av tio alltid eller ofta stör sig på sina medtrafikanter. Framförallt är det en bristande hänsyn från andra bilister som upplevs som irriterande. Däremot menar 97 procent av svenskarna att de själva alltid eller ofta visar tillräckligt med hänsyn.

I Goodyears nya kartläggning, som tagit pulsen på svenskarnas känslor bakom ratten, är svaren tydliga.
Resultatet visar att frustrationen i trafiken är märkbar, då en stor del av svenska förare upplever irritation när de befinner sig i trafiken. Störst är ilskan i Skåne, där fem av tio menar att de alltid eller ofta stör sig på sina medtrafikanter. I norra Sverige är man något lugnare bakom ratten, där endast tre av tio svenskar upplever en lika frekvent irritation som skåningarna.

Bristande respekt

Anledningen till svenskarnas irritation skulle kunna ligga i andra trafikanters brist på respekt. Varannan uppger nämligen att de sällan upplever att deras medtrafikanter visar tillräckligt med hänsyn och ytterligare 16 procent menar att de aldrig upplever det. Däremot när de reflekterar över sitt egna uppförande i trafiken menar hela 97 procent av svenskarna att de alltid eller ofta visar nog med respekt till sina medtrafikanter.
– Att frustration ibland uppstår i trafiken är inget nytt, utan något jag tror vi alla har varit med om. Det är såklart tråkigt att många upplever att omgivningen inte visar tillräckligt med respekt, men vi är säkra på att det finns godhjärtade individer i trafiken värda att lyfta. De som oberoende av omständigheter ändå tar initiativ till att hjälpa till och rycka in vid behov, säger Sofia Koski, nordisk marknadschef på Goodyear.

Vill ha sexa, dragkrok samt bakhjulsdrift – och har en fransk klassiker som drömbil.

Lämna en kommentar

RELATERADE Bilnyheter