Den första sexcylindriga Volvon kom 1929 och därefter kom flera versioner. 1933 introducerades PV653 (standard) […]