TR står för ”trafikvagn”, vilket i modern beteckning innebär taxibilar. TR701-704 ersatte TR671-679 som specialbyggda […]