Den positiva trenden har avstannat och trots säkrare bilar – har fler dött i trafiken. […]