Sommaren är kort – men trots det är ”cabben” en älskad modell här i Sverige. […]